Konsultacje Społeczne

W dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 10 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbędą się Konsultacje Społeczne dotyczące m.in.  prowadzenia gospodarki łowieckiej w tym szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i…

pozyskane