Zaproszenie na szkolenie „Szacowanie szkód łowieckich”

Stowarzyszenie Rolnicy Ziemi Sokólskiej zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnica do udziału w szkoleniu z zakresu szacowania szkód łowieckich.

czytaj więcej

Wzory wniosków i podań Budownictwo i Ochrona Środowiska

Dokumenty do pobrania w formacie pdf Zgłoszenie szkody łowieckiej Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

czytaj więcej

XIII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 8 marca 2016 XIII sesję Rady Gminy Kuźnica VII kadencji.

czytaj więcej

Informacja o zmianie adresu email Urzędu Gminy Kuźnica

Uprzejmie informujemy iż z dniem 14 marca 2016 przestaje funkcjonować adres email ugkuznica@poczta.onet.pl. Nowy adres email, przez który można kontaktować się z Urzędem Gminy Kuźnica to: sekretariat@kuznica-podlaskie.pl.

czytaj więcej

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w Gminie Kuźnica

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kuźnica w 2016 roku.

czytaj więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnica

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – kierunki

czytaj więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnica

Uchwała Nr XXV/137/96 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 6 września 1996 r. Uchwała Nr XXXIX/192/97 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 22 grudnia 1997 r.

czytaj więcej

Jabłka rodzinom z Gminy Kuźnica

Jutro (2 marca br.) od godziny 9.00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Kuźnicy będą wydawane jabłka.

czytaj więcej

Deklaracje Podatkowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.

czytaj więcej

Rehabilitacja lecznicza

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie rozkładu jazdy pociągów 2016/2017

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od dnia 11 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia można wysyłać w okresie…

czytaj więcej

Dofinansowanie przebudowy ulic w Kuźnicy w 2016 r.

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w ramach programu pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (tzw. „schetynówki”).

czytaj więcej

Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Kuźnica oraz Komendant Powiatowy Policji zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych.

czytaj więcej

Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Kuźnica w 2015r.

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że w 2015 r. Gmina Kuźnica pozyskała środki finansowe w wysokości 1 803 560,22 zł. W załączeniu znajduje się szczegółowa informacja.

czytaj więcej

Ferie zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce

W dniach 01.02-05.02.2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce zorganizowane zostały ferie zimowe pod hasłem „Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie – bez używek”. W zajęciach wzięło udział 23 dzieci w wieku…

czytaj więcej

Prośba Stowarzyszenia Pogranicze

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” zwraca się z prośbą o wsparcie w postaci środków pieniężnych lub zakupu niezbędnego sprzętu lub odzieży sportowej. Czytaj cały dokument w formacie pdf.

czytaj więcej

5 Raportów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przekazuje wersję elektroniczną

czytaj więcej
Skip to content