Wystawa w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy…

czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica

Zarządzenie w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kuźnica dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.

czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowale

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 541 294,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103664B, obręb Kowale gm. Kuźnica, celem powiązania funkcjonalnego z…

czytaj więcej

Kolejna droga asfaltowa w miejscowości Czuprynowo

Ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Czuprynowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnym 124, 157 obręb Czuprynowo, gm. Kuźnica” W ramach ww. zadania usunięto…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie będzie pracował w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019…

czytaj więcej

Warsztaty o przemocy w Szkole Podstawowej w Kuźnicy

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy odbyły się warsztaty pn. „Pokonaj przemoc”. W zajęciach wzięły udział dwie klasy siódme oraz klasa 5 Szkoły Podstawowej, łącznie…

czytaj więcej

Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2018

INFORMACJA Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica…

czytaj więcej

List Prezesa KRUS

czytaj więcej

Komunikat o zagrożeniu uprawy roślin

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.  

czytaj więcej

Komunikat o zagrożeniu uprawy roślin

Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń.

czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

Wójt Gminy Kuźnica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Załącznik do Zarządzenia Nr 43/19 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu…

czytaj więcej

Znaleziono psa

czytaj więcej

Program „Spójrz Inaczej” w Szkole Podstawowej w Kuźnicy

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano Program pn. „Spójrz Inaczej”. Jest to program profilaktyki uniwersalnej, która obejmuje cały proces powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży, ucząc rozpoznawania i zaspokajania…

czytaj więcej

Bezpłatne Badania Mamograficzne

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że kobietom w wieku 50-69 lat (pełne roczniki 1950-1969) będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne w dniu 30 maja 2019 r. przy Urzędzie Gminy Kuźnica. Godziny pracy…

czytaj więcej

Strona informatyczna poświęcona wyborom do PE

Strona informatyczna poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego zarządzonym na dzień 26 maja 2019 r.

czytaj więcej

Konkurs Twórczości Ludowej

Doroczna nagroda „Gwiazdo Łowicko” jest pamiątkową tablicą ze wzorem łowickiej wycinanki wykonaną z hartowanego szkła i wmurowaną w chodnik na Placu Starego Rynku w Łowiczu.

czytaj więcej

Święto Konstytucji 3 Maja

Program Obchodów

czytaj więcej

Zarządzenie 8/19 Wójta Gminy Kuźnica

w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kuźnica dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.

czytaj więcej
Skip to content