Wójt Gminy Kuźnica zaprasza na Gminne obchody Święta Wojska Polskiego

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza na Gminne obchody Święta Wojska Polskiego Kuźnica 15.08.2019 r. Program: Godz. 8.00 Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Trójcy i  Św. Dominika…

czytaj więcej

Odstrzał dzików

Rozporządzenie w sprawie odstrzału dzików na terenie powiatu sokólskiego.

czytaj więcej

Włączenie syren w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 75. rocznicy…

czytaj więcej

Warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy w okresie od marca do czerwca 2019 roku zorganizowała warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu. W projekcie wzięły udział dzieci w wieku 8-11 lat. W ramach projektu…

czytaj więcej

Ogłoszenie – przejazd kolejowy

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych informuje jako zarządca kolei, że został zobowiązany w terminie do 2020r. do dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i…

czytaj więcej

Marszałek zaprasza na wielki Piknik Rodzinny

Koncerty, gry i zabawy dla dzieci, balonowe zoo, wielka zjeżdżalnia, naukobus , kapsuła Green Velo – to tylko część atrakcji, które będą czekać na mieszkańców Białegostoku i całego regionu w…

czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników

czytaj więcej

Ponad trzy miliony złotych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuźnicy

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020…

czytaj więcej

Obwieszczenie

czytaj więcej

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

czytaj więcej

Nowy wóz strażacki dla OSP Starowlany

Ochotnicza Straż Pożarna w Starowlanach została wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLINER S180. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminnych w ramach funduszy sołeckich sołectw: Achrymowce, Starowlany, Cimanie, Łowczyki, Litwinki….

czytaj więcej

Rekrutacja do projektu pt. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży”

Klub Jeździecki Popławce realizuje zadanie publiczne pt. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży”, które jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Kuźnica w wysokości 900,00 zł. Klub Jeździecki Popławce prowadzi…

czytaj więcej

V edycja konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

Konkurs obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące w następujące konkurencje: kultywowanie tradycji i obyczajów; aktywność kulturalno-sportowa; integracja społeczna…

czytaj więcej

Wystawa w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy będziemy…

czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica

Zarządzenie w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kuźnica dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania.

czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowale

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 541 294,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103664B, obręb Kowale gm. Kuźnica, celem powiązania funkcjonalnego z…

czytaj więcej

Kolejna droga asfaltowa w miejscowości Czuprynowo

Ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Czuprynowo zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnym 124, 157 obręb Czuprynowo, gm. Kuźnica” W ramach ww. zadania usunięto…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie będzie pracował w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia 2019…

czytaj więcej
Skip to content