Gmina Kuźnica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła+

czytaj więcej

Gmina Kuźnica rozpoczyna rozbudowę oczyszczalni ścieków

Projekt „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”    

czytaj więcej

II tura Konsultacji społecznych projektu pn. Prace na linii kolejowej Nr 6

W związku z realizacją przez PKP PLK S.A. opracowania aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica…

czytaj więcej

Włączenie syren w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy…

czytaj więcej

Nowe oblicze gminnych ulic w Kuźnicy

Dwie ulice w Kuźnicy przeszły gruntowną modernizację dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Kuźnica z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji wykonano m.in. jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej, krawężniki betonowe, chodniki z…

czytaj więcej

Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica Raport…

czytaj więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? • Każda osoba w…

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu sokólskiego

Link do strony Starostwa Powiatowego w Sokółce: http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego/ ; Link do BiP Powiatu Sokólskiego: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/starostwopowiatowe/nieodplatna_pomoc_prawna/zasady-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

czytaj więcej

Nowy adres poradni

NOWY ADRES Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce ul. Os. Zielone 1b Tel. : 85 711 32 91 Strona internetowa : www.ppp.sokolka.com e-mail : pppsokolka@interia.pl

czytaj więcej

Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

czytaj więcej

Bezpłatne badania mammograficzne

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że kobietom w wieku 50-69 lat (pełne roczniki 1951-1970) będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne w dniu 14 sierpnia 2020 r. przy Urzędzie Gminy Kuźnica. Godziny pracy…

czytaj więcej

Informacja ZGKiM w Kuźnicy

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że odpady komunalne zmieszane z Kuźnicy ulice: Graniczna, Sosnowa, Jagiellońska, Szkolna, Bazowa, Gajowa, Kresowa, Leśna, Wschodnia, Nowodzielska, Podlipska, Polna, Pogodna, Rolna, Słoneczna, Spółdzielcza, Południowa…

czytaj więcej

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania

Materiały informacyjne dotyczące ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

czytaj więcej

Kurs e-learningowy dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kurs e-learningowy dla dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” Ukończ kurs i zdobądź hulajnogę. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału…

czytaj więcej

Głosuj i pomóż swojej Gminie wygrać 50 000 zł!

Do wygrania jest 10 x 50 000 zł na doposażenie świetlic! Zasady są proste – każda z 10 gmin z województwa podlaskiego z najwyższą frekwencją w niedzielnej (12.07.) drugiej turze…

czytaj więcej

Kolejny Grant dla Gminy Kuźnica w ramach projektu Zdalna Szkoła+

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie udziela porad w okresie od dnia 02 lipca do dnia 31 sierpnia 2020…

czytaj więcej

Komunikat PKW dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach w załączeniu przesyła komunikat PKW dla wyborców dotyczący ponownego głosowania https://kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania

czytaj więcej
Skip to content