Życzenia

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie pracuje w Wigilię i Sylwestra

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) i w dniu 31 grudnia 2020 r….

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/20 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kuźnica w…

czytaj więcej

Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica

W bieżącym roku rozpoczęto realizację inwestycji rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni w m. Kuźnica dofinansowanej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Dążąc do minimalizacji wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy…

czytaj więcej

Przedłużenie zawieszenia działalności Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, działalność Placówki Wsparcia…

czytaj więcej

Ogłoszenie ZGKIM

„Z uwagi na trwający stan pandemii prosimy o telefoniczne zgłaszanie wskazań wodomierzy. Telefon Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: 85-722-92-98. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23 grudnia b.r. włącznie w godzinach: 7…

czytaj więcej

Konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

W związku z realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnym Spisem Rolnym informujemy o organizowanym przez Prezesa GUS Konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs…

czytaj więcej

Konkurs „WIEŚ PODLASKA – PRACA, BEZPIECZEŃSTWO, LUDZIE”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem „WIEŚ PODLASKA – PRACA, BEZPIECZEŃSTWO, LUDZIE”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich…

czytaj więcej

Konkurs ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych…

czytaj więcej

Konkurs „ROLNIKU NIE DAJ SIĘ KLESZCZOM”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,Rolniku nie daj się kleszczom”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych…

czytaj więcej

Jawność i transparentność w gminach

Wniosek Odpowiedź

czytaj więcej

„Pod Biało – czerwoną” głosowanie przedłużone do 31 grudnia 2020 r.

Przedłużony został termin oddawania głosów w projekcie „Pod biało-czerwoną” realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W ramach projektu Kancelaria…

czytaj więcej

Obchody 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Kuźnica

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa odbyło się w zmienionej formule. W trosce o zdrowie i życie mieszkańców organizatorzy zrezygnowali z wydarzeń towarzyszących oraz wspólnego…

czytaj więcej

KRUS – zasiłek opiekuńczy

czytaj więcej

Działalność prewencyjna KRUS

czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kuźnica przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” – podstawowy dokument ustalający współpracę samorządu…

czytaj więcej

Czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy

Na podstawie decyzji PS-V-9421.173.2020.ETB z dnia 26.10.2020 Wojewody Podlaskiego zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Białostockiej w Kuźnicy w terminie od dnia 26 października 2020 r. do dnia…

czytaj więcej

Komunikat w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Kuźnica w okresie zagrożenia koronawirusem

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy oraz zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy Kuźnica bezpiecznych…

czytaj więcej
Skip to content