Powszechny spis rolny

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy! Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada 2020 r. Spis rolny…

czytaj więcej

Konkursy na profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Białymstoku pt. „Zagraj z nami w PSR”

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to ważne przedsięwzięcie i duże wyzwanie dla statystyki publicznej. Wszystkich zainteresowanych rolnictwem zapraszamy do udziału w konkursie…

czytaj więcej

100 rocznica Bitwy nad Niemnem

czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności kuznica.ug.gov.pl Urząd Gminy w Kuźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych….

czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane…

czytaj więcej

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uprzejmie informuje, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony…

czytaj więcej

Dyżury Gminnego Biura Spisowego w Kuźnicy

Gminne Biuro Spisowe w Kuźnicy informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie…

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy wznawia działalność po przerwie wakacyjnej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy będzie czynny od dnia 03 września 2020 r. Pomoc udzielana będzie w każdy czwartek…

czytaj więcej

Odczyty wodomierzy

„Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie zakażenia wirusem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że pracownicy Zakładu nie będą osobiście spisywać wskazań wodomierzy. Prosimy o podawanie wskazań (tylko czarne cyfry)…

czytaj więcej

17 września zostanie włączona syrena alarmowa

W związku z upamiętnieniem 81 rocznicy agresji sowieckiej na terytorium Polski 17 września 2020 r. o godz. 12.00 w Kuźnicy zostanie włączona syrena alarmowa. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności…

czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka

Wójt Gminy Kuźnica dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”. Gmina…

czytaj więcej

Informacja ZGKiM

„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że z powodu awarii w firmie przyjmującej zbierane przez Zakład odpady komunalne zmieszane opóźni się odbiór odpadów z miejscowości: Chreptowce, Czuprynowo, Kowale k/Czuprynowa, Kruglany,…

czytaj więcej

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021

Uprawnieni do pomocy w formie stypendium szkolnego: 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do…

czytaj więcej

1 września zostanie włączona syrena alarmowa

W związku z upamiętnieniem 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 12:00 w Kuźnicy zostanie włączona syrena alarmowa (sygnał ciągły przez jedną minutę)….

czytaj więcej

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KSOW) zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych….

czytaj więcej

Rejestr Danych Kontaktowych

czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2021-2026

Gmina Kuźnica rozpoczęła prace nad opracowaniem ,,Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2021-2026”. Na etapie opracowywania projektu dokumentu rozpoczęto zbieranie od różnych podmiotów (radnych, sołtysów – rad sołeckich, kierowników jednostek…

czytaj więcej

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

czytaj więcej
Skip to content