Psy do adopcji

Informuję, że bezdomne psy odłowione z terenu gminy Kuźnica  mogą zostać adoptowane po odbyciu okresu kwarantanny.  Bezdomne psy do adopcji pochodzące z terenu gm. Kuźnica http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bezdomne-psy-do-adopcji-pochodzące-z-terenu-gm.-Kuźnica.pdf aktualizacja 20.03.2020 http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bezdomne-psy-do-adopcji-pochodzące-z-terenu-gm.-Kuźnica-1.pdf

czytaj więcej

Aktywny Samorząd 2020

czytaj więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku.

czytaj więcej

Ogłoszenie

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 82/20 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 16 stycznia 2020 r., zmianie uległ termin pierwszy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica…

czytaj więcej

Ferie zimowe z GOKiS już za nami

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy podczas ferii zimowych w dniach 20 – 30 stycznia 2020 r. zorganizował dla dzieci półkolonie. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci z naszej…

czytaj więcej

O produktach – na poważnie

czytaj więcej

Inicjatywa Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

Inicjatywa Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego Kogo szukamy? Rolników zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią/ rolniczym handlem detalicznym, przedsiębiorców prowadzących tłocznie, masarnie, piekarnie, kiszarnie, kaszarnie, olejarnie, agroturystykę z żywieniem tradycyjnym opartym o lokalne surowce…

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 86/20

w sprawie przedłużenia terminu naboru w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

czytaj więcej

Platforma Żywnościowa

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/ulotka.pdf

czytaj więcej

Bezpłatne Badania Mammograficzne

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że kobietom w wieku 50-69 lat (pełne roczniki 1951-1970) będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne w dniu 06 lutego 2020 r. przy Urzędzie Gminy Kuźnica. Godziny pracy…

czytaj więcej

Zawiadomienie Bilminy i Palestyna

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja…

czytaj więcej

Zawiadomienie Białobłockie

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja…

czytaj więcej

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy…

czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica – Cimanie

Wójt Gminy Kuźnica działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz…

czytaj więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica

Wójt Gminy Kuźnica działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz…

czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2020 roku Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie…

czytaj więcej

Spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne

czytaj więcej

Czysty komin – czysta gmina

Gmina Kuźnica przystąpiła do kampanii edukacyjnej „Czysty komin – czysta gmina” organizowanej przez portal kominiarz.pl. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego nasila się problem smogu. Niestety, główną jego przyczyną jesteśmy my…

czytaj więcej
Skip to content