Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kuźnica wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Otwórz Obwieszczenie

czytaj więcej

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski zaprasza na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na warsztaty z zakresu wypracowania rozwiązań zdefiniowanych problemów w trakcie prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. W odróżnieniu od poprzednich konsultacji, obecne warsztaty…

czytaj więcej

Ankieta Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie załączonej ankiety. Ankieta zostanie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych. Spotkania…

czytaj więcej

Program profilaktycznych badań USG

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim.

czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące suszy

Wójt Gminy Kuźnica informuję, że od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. producenci rolni, posiadający numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego, u których powstały szkody spowodowane przez…

czytaj więcej

Gminne Dożynki w Kuźnicy

W niedzielę 13 września 2015 r. odbędą się Gminne Dożynki w Kuźnicy. Organizatorzy uroczystości: Urząd Gminy Kuźnica, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy oraz Zespół Szkół w Kuźnicy serdecznie zapraszają mieszkańców…

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadań Psychologa

Zapytanie ofertowe na realizację zadań Psychologa dla mieszkańców Gminy Kuźnica. Otwórz Zapytanie ofertowe (psycholog)

czytaj więcej

Letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży w Klimówce

W czasie tegorocznych wakacji po raz pierwszy od likwidacji szkoły w Klimówce w dniach 17-21 sierpnia 2015 r. odbyły się nieodpłatne letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży, zorganizowane przy współpracy…

czytaj więcej

Informacja dotycząca suszy

Informuje się rolników, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach podał nowe dane dotyczące wartości klimatycznego bilansu wodnego dla okresu IX – od…

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.

czytaj więcej

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sokółce informuje, że w czwartek 13 sierpnia 2015 roku o godzinie 10:00 w sali Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sokółce, ul. Kresowa 60, odbędzie się spotkanie…

czytaj więcej

Organizacja letniego wypoczynku dla uczniów i dzieci

Podczas tegorocznych wakacji po raz pierwszy od wielu lat w miesiącu lipcu zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową i Przedszkole w Kuźnicy przy współpracy Urzędu Gminy Kuźnica letnie półkolonie dla uczniów…

czytaj więcej

XVI Piknik Rodzinny

W dniu 2 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy przy współpracy z Urzędem Gminy Kuźnica organizuje XVI Piknik Rodzinny pod hasłem „Zawsze razem” na Placu przy…

czytaj więcej

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kuźnica informuje mieszkańców o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny grawitacyjny) w m. Kuźnica. Dotyczy części ulic: Polnej, Rolnej, Wschodniej, Nowodzielskiej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej, Południowej.

czytaj więcej

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemeisyjnej (ankiety i karta zadań)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach…

czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuźnica o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Kuźnica. Otwórz Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Kuźnica Otwórz Oświadczenie  

czytaj więcej

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Strategię) oraz z dokumentem stanowiącym integralną część Strategii, tj. „Prognozą oddziaływania na…

czytaj więcej
Skip to content