Jednostki organizacyjne

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

Przedszkole w Kuźnicy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

Zespół Szkół w Kuźnicy (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)