Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od dnia 17.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.
Treść pełnego ogłoszenia dostępna w formacie pdf

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi