Własny Biznes Szansą na Lepsze Jutro

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu „Własny Biznes Szansą na Lepsze Jutro”

czytaj więcej

Spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica

W dniu 14.02.2017r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy odbędzie się spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica. Konferencja przybliży m.in. pojęcie rewitalizacji oraz zostanie…

czytaj więcej

Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania uwag zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Kuźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy

Wójt Gminy Kuźnica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy

czytaj więcej

Szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Spotkanie w sprawie budowy drogi ekspresowej S-19

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy Kuźnica na spotkanie w dniu 10 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz: 16:00, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w…

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017…

czytaj więcej

Rewitalizacja Gminy Kuźnica

czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

czytaj więcej

Dofinansowanie na opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu…

czytaj więcej

Odbyło się Spotkanie Informacyjne w Sprawie Drogi S19

Zgodnie z przeprowadzonym w dniu 21.12.2016 r.: „SPOTKANIEM INFORMACYJNYM – DROGA S19 Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej Drogi krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica –…

czytaj więcej

Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

czytaj więcej

Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

czytaj więcej

Bibliomikołajki w Kuźnicy

W dniu 6 grudnia 2016 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kuźnica odbyły się Bibliomikołajki. W spotkaniu uczestniczyło blisko sto osób, w tym pięćdziesiąt jeden dzieci.

czytaj więcej

Spotkanie Informacyjne Droga S-19

czytaj więcej

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. płac i ubezpieczeń społecznych

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Urzędzie Gminy Kuźnica.

czytaj więcej

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. budżetowych

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. budżetowych w Urzędzie Gminy Kuźnica.

czytaj więcej

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

czytaj więcej