Informacja o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemeisyjnej (ankiety i karta zadań)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

(więcej…)

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Strategięoraz z dokumentem stanowiącym integralną część Strategii, tj. „Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzaną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Prognozę), (otwórz Załącznik)

Opinie i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2015 roku.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kuźnica informuje rolników sołectw Gminy Kuźnica, popierających rozwiązanie Koła Łowieckiego ,,Jeleń”, że umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 86 i 69 została wypowiedziana. Ewentualne wnioski o szacowanie szkód łowieckich w okresie obowiązywania wypowiedzenia umowy (tj. w okresie 3 miesięcy od dnia 24 czerwca 2015 roku)  należy przekazywać bezpośrednio do Koła Łowieckiego ,,Jeleń” lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Kuźnica.

(więcej…)

Porady prawne w każdy poniedziałek

Informuje się mieszkańców Gminy Kuźnica, że w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-13.00 w tutejszym Urzędzie Gminy, pokój numer 18  radca prawny będzie udzielać porad prawnych  z zakresu spraw dotyczących pomocy społecznej.

Zgłoszenia o udzielenie porady prawnej należy dokonać telefonicznie (85) 722 92 81, sekretariat@kuznica-podlaskie.pl lub osobiście w sekretariacie urzędu w pokoju numer 19 (I piętro). Pożądane jest zabranie posiadanej dokumentacji związanej ze sprawą, której dotyczy porada.

Strona 22 z 23« Pierwsza...1617181920212223