Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sokółce informuje, że w czwartek 13 sierpnia 2015 roku o godzinie 10:00 w sali Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sokółce, ul. Kresowa 60, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad przyznawania wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Termin składania wniosków” 20 sierpnia – 2 września 2015 roku.

(więcej…)

XVI Piknik Rodzinny

W dniu 2 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy przy współpracy z Urzędem Gminy Kuźnica organizuje XVI Piknik Rodzinny pod hasłem „Zawsze razem na Placu przy ul. Sokólskiej w Kuźnicy.

Szczegółowy program imprezy znajduje się poniżej. Serdecznie zapraszamy!

(więcej…)

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kuźnica informuje mieszkańców o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny grawitacyjny) w m. Kuźnica. Dotyczy części ulic: Polnej, Rolnej, Wschodniej, Nowodzielskiej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej, Południowej.

(więcej…)

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemeisyjnej (ankiety i karta zadań)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

(więcej…)

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Strategięoraz z dokumentem stanowiącym integralną część Strategii, tj. „Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzaną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2015-2020.” (otwórz Prognozę), (otwórz Załącznik)

Opinie i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2015 roku.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kuźnica informuje rolników sołectw Gminy Kuźnica, popierających rozwiązanie Koła Łowieckiego ,,Jeleń”, że umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 86 i 69 została wypowiedziana. Ewentualne wnioski o szacowanie szkód łowieckich w okresie obowiązywania wypowiedzenia umowy (tj. w okresie 3 miesięcy od dnia 24 czerwca 2015 roku)  należy przekazywać bezpośrednio do Koła Łowieckiego ,,Jeleń” lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Kuźnica.

(więcej…)

Strona 24 z 25« Pierwsza...1819202122232425