Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnica

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2017 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnica, miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 02.06.2017r. do 02.07.2017r. O rozpoczęciu konsultacji oraz o formach, w jakich były prowadzone poinformowano w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia poprzez Zarządzeniem Nr 206/2017 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 25 maja 2017 r. zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Kuźnica w zakładce REWITALIZACJA oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

(więcej…)

List Prezesa KRUS

List Prezesa KRUS skierowany jest  do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nieangażowaniu ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Treść listu dostępna w formacie pdf

Strona 5 z 26« Pierwsza...23456789...20...Ostatnia »