Z dniem 1 stycznia 2018 na terenie powiatu sokólskiego uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dokument w formacie pdf

Pomoc prawna na terenie powiatu sokólskiego