PGE informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców miejscowości Kowale.

Powiadomienie w formacie doc

Wyłączenia energii elektrycznej w dniu 17.01.2018

pozyskane