Zgłoszenie zdarzeń mających niekorzystny wpływ na środowisko

Apelujemy do wszystkich mieszkańców aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie w sprawie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz…

czytaj więcej

Informacja dotycząca odbioru popiołu z nieruchomości

Urząd Gminy Kuźnica informuje, że w okresie od maja 2021 r. do września 2021 r. odpad komunalny tj. popiół nie będzie odbierany bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Kuźnica….

czytaj więcej

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźnicy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. d, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do…

czytaj więcej

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do…

czytaj więcej

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. e, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do…

czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj więcej

Podmioty odbierające odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe

czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj więcej

Informacja

Zasady Dotyczące Segregacji Odpadów Komunalnych Pliki do pobrania: Ulotka – prawidłowa segregacja odpadów komunalnych

czytaj więcej

Ogłoszenie – usuwanie folii

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Gmina Kuźnica zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z…

czytaj więcej

ZMIANA przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informujemy, iż 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

czytaj więcej

Segregujmy odpady, chrońmy środowisko, płaćmy mniej!

Korzyści płynące z segregacji odpadów: – niższa opłata za odbiór odpadów, – ograniczenie ilości odpadów we własnym otoczeniu, – wydłużenie żywotności składowiska odpadów, – ograniczenie wielkości odpadów kierowanych na składowiska,…

czytaj więcej

Zakaz spalania odpadów w piecach

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Kuźnicy o przypadkach spalania różnych odpadów w domowych paleniskach, powodujących uciążliwe w sąsiedztwie zanieczyszczenie powietrza a tym samym skażenia środowiska, Wójt Gminy Kuźnica przypomina, że…

czytaj więcej
Skip to content