Rekrutacja dzieci do projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Dodatkowa rekrutacja dzieci do projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” nr WND-RPPD.03.01.01-20-0230/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1. Kształcenie…

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne z rodzicami – Każdy che być przedszkolakiem

Kolejne spotkanie informacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do nowego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Przedszkolu w Kuźnicy w ramach projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie…

czytaj więcej

Pierwszy dzień w nowym oddziale przedszkolnym

Dzieci w dniu 3 września 2018 r. rozpoczęły swój pierwszy dzień w nowym oddziale przedszkolnym mieszczącym się w Przedszkolu w Kuźnicy przy ul. Sokólskiej 16, utworzonym w ramach projektu pt….

czytaj więcej

Pierwsze spotkanie z rodzicami – Każdy chce być przedszkolakiem

W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, które zostały uczestnikami projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do…

czytaj więcej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska do projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy ogłosił nabór na stanowisko: nauczyciela wychowania przedszkolnego do nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy zorganizowanego w ramach projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie…

czytaj więcej

Przedłużenie terminu rekrutacji uczestników do projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Termin rekrutacji i składania dokumentów do uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” przedłuża się do dnia 24 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami dotyczące projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

W dniu 1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy oraz w dniu 2 sierpnia 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klimówce odbyły się spotkania informacyjne…

czytaj więcej

Zmiana załącznika nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Zmiana załącznika nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

czytaj więcej

Rekrutacja uczestników do projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Rekrutacja uczestników do projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata…

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”, które odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz….

czytaj więcej

Nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Kuźnicy dla dzieci w wieku 3-4 lat

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. ”Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

czytaj więcej
Skip to content