Dofinansowanie na przebudowę ul. Rolnej i Pogodnej w Kuźnicy

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinków dróg nr 103679B i nr 103670B – ul. Rolnej i ul. Pogodnej w Kuźnicy celem powiązania funkcjonalnego z drogą powiatową nr 1265B”.

W dniu 07 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kuźnica podpisał umowę z Wojewodą Podlaskim na realizację powyższego zadania. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2018 r.
Koszty realizacji projektu to 3 316 777,35 zł , w tym dofinansowanie z rządowego Programu 1 538 207,13 zł .

W ramach zadania przewidziano przebudowę nawierzchni drogi o długości 982 m, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1265B, budowę chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content