Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników na wyjazd studyjny w rejon Pomorza pn. „Bądź EKO- ekologiczne źródła energii”

czytaj więcej

Badania ankietowe

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych. Zapraszamy mieszkańców do udziału w badaniach ankietowych. Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można…

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Kuźnica Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica nr 310_23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia…

czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeńśtwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa,…

czytaj więcej

Rolniku! Nowe stawki dopłat

czytaj więcej

Zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu

czytaj więcej

Obchody 32 rocznicy SG

Obchody 32 rocznicy powstania Straży Granicznej.

czytaj więcej

Modzieżowe Podlaskie Lokalnie

Lubisz aktywizm i udzielasz się społecznie? Chcesz utworzyć młodzieżową radę? Mamy świetną wiadomość, ponieważ trwa nabór wniosków w ramach programu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie. W ramach konkursu na tworzenie i aktywizację…

czytaj więcej

Dofinansowanie na rozwój e-usług w Gminie Kuźnica

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 075 298,45 zł na realizację operacji pn. „Wdrażanie e-usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie…

czytaj więcej

Bezpłatne webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem…

czytaj więcej

Pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na przebudowę z rozbudową drogi w Czuprynowie i Parczowcach

Na podstawie umowy nr DIT-I.8031.39.2023 z dnia 02 maja 2023 r. Województwo Podlaskie udzieli pomocy finansowej Gminie Kuźnica w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z…

czytaj więcej

Spotkanie wymiana źródeł ciepła (dotacje)

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnica na spotkanie informacyjne w sprawie wymiany źródeł ciepła (dotacje) oraz nowości w Programie Czyste Powietrze.

czytaj więcej

Bądź EKO-ekologiczne źrodla energii

Gmina Kuźnica realizuje projekt pn. „Bądź EKO-ekologiczne źrodla energii”

czytaj więcej

Dofinansowanie – EKO

Dofinansowanie na realizację projektu „Bądź EKO-ekologiczne źródła energii”

czytaj więcej

Protokół

Wójt Gminy Kuźnica przedkłada protokół z rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa zaplecza gospodarczego na spotkania integracyjno-kulturalne”

czytaj więcej

Relacja z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Kuźnica

W Kuźnicy i Klimówce odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Kuźnicy rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy….

czytaj więcej

Trwają prace przy budowie PSZOK w Kuźnicy

W Gminie Kuźnica trwa realizacja zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zadanie o wartości 3 955 796,42 dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji…

czytaj więcej

Wodociąg oddany do użytku

Gmina Kuźnica zakończyła realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany, gm. Kuźnica.Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość…

czytaj więcej
Skip to content