Grant dla Gminy Kuźnica w ramach projektu Zdalna Szkoła

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Gmina Kuźnica przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Z pozyskanych środków finansowych w wysokości 44 999,89 zł. zostaną zakupione laptopy i przekazane do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w systemie kształcenia a w okresie pandemii COVID-19 posłużą do prowadzenia nauki zdalnej.

 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content