Informacja

Informacja dotycząca wilków pojawiających się na terenach zamieszkałych
Informacja dotycząca wilków pojawiających się na terenach zamieszkałych
W związku z zaobserwowanym zjawiskiem dotyczącym wzrostu szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa podlaskiego Wójt Gminy Kuźnica prosi o zapoznanie się z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 lutego 2023, dotyczącym wytycznych na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować w sytuacji pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych.

Plik do pobrania: Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content