Informacja dotycząca odbioru popiołu z nieruchomości

Urząd Gminy Kuźnica informuje, że w okresie od maja 2021 r. do września 2021 r. odpad komunalny tj. popiół nie będzie odbierany bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Kuźnica. W przedmiotowym terminie popiół można dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Kuźnicy (ul. Rolna 3, 16-123 Kuźnica) od czwartku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content