Konsultacje społeczne – plan komunikacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców obszaru LGD o zapoznanie się i wniesienie uwag do Planu komunikacji w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD.

Link do strony www z formularzem uwag do planu komunikacji: http://szlaktatarski.org.pl/konsultacje-spoleczne-plan-komunikacji/

Prosimy o przekazanie wypełnionego formularza drogą dowolną do biura LGD Szlak Tatarski do dnia 10 grudnia 2015 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content