Ogłoszenie – sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kuźnica działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica.

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ogłoszenie-na-stronkę-Kuźnica-18.03.2020.doc

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content