Pierwsze spotkanie z rodzicami – Każdy chce być przedszkolakiem

W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, które zostały uczestnikami projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” o nr WND-RPPD.03.01.01-20-0230/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, w tym rodzic bądź opiekun prawny każdego z dziecka. Przeprowadzone zostało przez Zespół ds. realizacji projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”.

Przedstawiono informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego, opowiedziano o wyposażeniu pomieszczenia, w którym będą przebywać przedszkolaki oraz objaśnione zostały trasy dowozu uczestników projektu do oddziału przedszkolnego ze wsi położonych poza miejscowością Kuźnica.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content