Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka

Wójt Gminy Kuźnica dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1266B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”.

Gmina Kuźnica udzieli Powiatowi Sokólskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 750 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 7 000 000,00 zł. Inwestycja otrzymała również wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony w III-IV kwartale b.r.

Przebudowa drogi, przyczyni się do poprawy jakości komunikacji oraz wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Czuprynowo, Parczowce, Czepiele, Klimówka.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content