Przesunięcie terminów odbioru odpadów – czerwiec 2020

Uwaga! Z powodu awarii w instalacji przyjmującej odpady
zmieszane z gminy Kuźnica nastąpi przesunięcie terminów
odbioru odpadów zmieszanych określonych w powyższym
harmonogramie.Nowe terminy zostaną podane w najbliższym
czasie.
Odpady segregowane będą odbierane zgodnie z harmonogramem.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content