W Kuźnicy odbyła się konferencja zamknięcia międzynarodowego projektu

W czwartek, 27 października odbyła się uroczysta konferencja zamknięcia międzynarodowego projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”. Wójt Gminy Kuźnica gościł na niej nie tylko mieszkańców Gminy, ale także społeczników, samorządowców i przedstawicieli służb.

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności terenów Gminy Kuźnica dla mieszkańców i turystów, a w szczególności:

  • ochrona rzeki Łosośna poprzez modernizację oczyszczalni ścieków,
  • działania na rzecz poprawy świadomości ekologicznej lokalnej społeczności,
  • wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Kuźnica i Rejonem Berezowskim.

Projekt jest spójny z celami Priorytetu 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 31 grudnia 2019 roku i trwała 34 miesiące. Łączna wartość działań po obu stronach granicy wyniosła ok. 2,1 mln Euro, przy wsparciu ok. 1,9 mln Euro. Omawiana konferencja stanowiła niejako uroczyste zwieńczenie dzieła.

W ramach spotkania podsumowującego zaprezentowano główne osiągnięcia projektu, których wspólnym mianownikiem była redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko (w tym na rzekę Łosośna, która to jest rzeką w I klasie czystości).

Kilkudziesięciu gości miało okazję zwiedzić nowocześnie zmodernizowaną i gruntownie rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kuźnicy. Działa ona obecnie już bezodorowo, jest zdolna oczyścić ponad 300 m3 ścieków na dobę, a jedynymi pozostałymi produktami tego procesu są oczyszczona woda i osady, które wykorzystać można jako doskonały nawóz. Dzięki inwestycji zredukowano także ryzyko ewentualnej awarii ekologicznej – oczyszczalnia posiada zbiornik buforowy, który może przyjmować ścieki także w okresach wstrzymania jej pracy. Dodatkowo, aby usprawnić działanie systemu kanalizacyjnego Gminy, zakupiono także specjalistyczny wóz ssąco-tłoczący oraz ciągnik z przyczepą.

Uczestnicy zapoznali się z realizowanymi w ramach projektu działaniami promocyjno-informacyjnymi, a zewnętrzni eksperci przedstawili zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii, zaprezentowali dostępne źródła ich finansowania, a także omówili możliwości wsparcia w obszarze oszczędności energii i termomodernizacji obiektów (w tym domów mieszkalnych).

Na zakończenie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród (rower i dwa czytniki e-booków) zwycięzcom konkursu fotograficznego pt. „Czym jest dla mnie ekologia”: I miejsce zdobyła Gabrysia Zysk, II miejsce – Diana Zarachowicz, III miejsce – Joanna Babynko.

Zamykany projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Infrastruktura powstała w jego ramach ma szansę pracować na rzecz mieszkańców i turystów przez kolejne dziesięciolecia.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content