Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kuźnica, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica do dnia 12 lutego 2016 r. do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kuźnica.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku – plik pdf.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content