Wymiana doświadczeń

Gmina Kuźnica realizuje projekt pn.: „Współpraca popłaca – czyli dobre praktyki i wymiana doświadczeń pomiędzy Gminą Kuźnica i miastem Gori” współfinansowany w wysokości 25 000,00 zł przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z wyzwaniami stojącymi przed samorządem terytorialnym, specyfiką realizacji zadań samorządu w obu państwach, możliwościami rozwoju turystyki oraz promocji produktu lokalnego na przykładach wizytowanych jednostek samorządów w Gruzji oraz rozpowszechnienie zdobytej wiedzy podczas spotkania podsumowującego wyjazd.

Cele szczegółowe:

– nawiązanie współpracy międzynarodowej dwóch samorządów,

– budowa międzynarodowego partnerstwa samorządowego pomiędzy Gminą Kuźnica a samorządem Gori,

– promocja Województwa Podlaskiego za granicą,

– wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, realizacji zadań własnych samorządu, rozwoju turystyki i kultury, promocji produktu lokalnego.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content