Zawiadomienie

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kuźnica powołana uchwałą Nr VI/58/19 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) w dniach od 16 września 2022 r. do 20 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, pok. nr 21, zostają wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji.
Spisy obejmują nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Cimanie i oznaczone jako działki geodezyjne:
1. Nr 320 o pow. 0,1498 ha, oznaczenie użytku – RVI
2. Nr 127 o pow. 0,1763 ha, oznaczenie użytku – LzrRVI
3. Nr 423 o pow. 0,2251 ha, oznaczenie użytku – dr
4. Nr 422 o pow. 0,6698 ha, oznaczenie użytku – dr
5. Nr 421 o pow. 0,1048 ha, oznaczenie użytku – dr
6. Nr 420 o pow. 0,2038 ha, oznaczenie użytku – dr
7. Nr 366 o pow. 0,1969 ha, oznaczenie użytku – dr
8. Nr 340 o pow. 0,3358 ha, oznaczenie użytku – dr
9. Nr 339 o pow. 1,8068 ha, oznaczenie użytku – dr
10. Nr 338 o pow. 0,0193 ha, oznaczenie użytku – dr
11. Nr 337 o pow. 0,4276 ha, oznaczenie użytku – dr
12. Nr 336 o pow. 0,5807 ha, oznaczenie użytku – dr
13. Nr 335 o pow. 0,0706 ha, oznaczenie użytku – dr
14. Nr 303 o pow. 0,8870 ha, oznaczenie użytku – dr
15. Nr 302 o pow. 0,1965 ha, oznaczenie użytku – dr
16. Nr 301 o pow. 0,1423 ha, oznaczenie użytku – dr
17. Nr 300 o pow. 0,2174 ha, oznaczenie użytku – dr
18. Nr 299 o pow. 0,2192 ha, oznaczenie użytku – dr
19. Nr 298 o pow. 0,0842 ha, oznaczenie użytku – dr
20. Nr 297 o pow. 0,2099 ha, oznaczenie użytku – dr
21. Nr 296 o pow. 3,3012 ha, oznaczenie użytku – dr
22. Nr 293 o pow. 0,0921 ha, oznaczenie użytku – dr
23. Nr 292 o pow. 0,0724 ha, oznaczenie użytku – dr
24. Nr 291 o pow. 0,3819 ha, oznaczenie użytku – dr
25. Nr 290 o pow. 0,2140 ha, oznaczenie użytku – dr
26. Nr 289 o pow. 0,4421 ha, oznaczenie użytku – dr
27. Nr 288 o pow. 0,2833 ha, oznaczenie użytku – dr
28. Nr 287 o pow. 1,4957 ha, oznaczenie użytku – dr
29. Nr 286 o pow. 0,1677 ha, oznaczenie użytku – dr
30. Nr 285 o pow. 0,0256 ha, oznaczenie użytku – dr
31. Nr 283 o pow. 0,1088 ha, oznaczenie użytku – dr
32. Nr 282 o pow. 0,0240 ha, oznaczenie użytku – dr
33. Nr 281 o pow. 0,0240 ha, oznaczenie użytku – dr
34. Nr 280 o pow. 0,2075 ha, oznaczenie użytku – dr
35. Nr 279 o pow. 0,3517 ha, oznaczenie użytku – dr

Osoby prawne i fizyczne, których dotyczą ustalenia w spisie, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.
Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej
Krystian Zieziula

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content