Zgłoszenie do Ewidencji Gminnej

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich właścicieli/użytkowników nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kuźnica o niezwłoczne wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub przesłanie drogą elektroniczną (skan) na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.

Druki zgłoszenia dostępne będą u sołtysów wsi w Państwa miejscowości, w Urzędzie Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, pok. nr 21 oraz na stronie internetowej Urzędu http://kuznica.ug.gov.pl w zakładce pliki do pobrania – ochrona środowiska.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu (7.00 – 15.00) od poniedziałku do piątku lub pod nr telefonu (85) 722 92 94.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content