Zmiana załącznika nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Każdy chce być przedszkolakiem

Zmiana załącznika nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Omnibus regulation, straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
W związku z powyższym Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” został zmieniony.

Plik do pobrania:
Załącznik nr 4 – Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content