Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

IX edycja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich “Bitwa Regionów”.  

czytaj więcej

Podziękowanie

Podziękowanie      

czytaj więcej

Badania ankietowe

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza…

czytaj więcej

Ogłoszenie – depozyt sądowy

Sąd Rejonowy w Sokółce doręcza ogłoszenie dotyczące zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych.

czytaj więcej

Przebudowa drogi w Mieleszkowcach Pawłowickich i Mieleszkowcach Zalesiańskich

  Gmina Kuźnica rozpoczęła realizację zadania pn. Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy z rozbudową drogi gminnej Nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie, gm. Kuźnica dofinansowanego…

czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę hydroforni w Kuścińcach

Gmina Kuźnica otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni” w m. Kuścińce w wysokości 400 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin…

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r. Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i…

czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

czytaj więcej

Przebudowa ulicy Kresowej, Sosnowej i Wschodniej

  Gmina Kuźnica rozpoczęła realizację zadania pn. Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, Sosnowej i Wschodniej w m. Kuźnica. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy…

czytaj więcej

Podsumowanie kadencji w latach 2015-2023 w Gminie Kuźnica

W latach 2015 – 2023 na terenie Gminy Kuźnica zrealizowano wiele inwestycji rozwijających infrastrukturę drogową, wodociągową, społeczną oraz sprzyjających poprawie warunków życia mieszańców. Na rozwój Gminy Kuźnica ze środków zewnętrznych pozyskano prawie…

czytaj więcej

Eliminacje do Konkursu Wiedzy Pożarniczej

W dniu 18 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy zorganizowano eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów w dwóch…

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty…

czytaj więcej

Życzenia dla sołtysów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa.

czytaj więcej

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł.(od 1 marca 2024). Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe…

czytaj więcej

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania: Plan kontroli Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuźnica

czytaj więcej

Dragon-24 – wojsko na największych, planowych ćwiczeniach

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium…

czytaj więcej

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: § Badanie budżetów gospodarstw domowych § Badanie aktywności ekonomicznej ludności § Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03) Do danych jednostkowych…

czytaj więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2024 roku

czytaj więcej
Skip to content