Zgłoszenie utrzymania drobiu

Pismo informujące o obowiązku zgłoszenia miejsc gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki.

czytaj więcej

Sprzedaż drewna

II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnica.

czytaj więcej

Obowiązkowa ewidencja

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Kuźnica informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996…

czytaj więcej

Szczepienie lisów

Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Świetlica

Sala w świetlicy wiejskiej w Nowodzieli odnowiona. Sala w świetlicy wiejskiej w Nowodzieli została wyremontowana. W ramach inwestycji: – wykonano nową instalację elektryczną, oświetlenie oraz podwieszany sufit, – wymieniono stolarkę…

czytaj więcej

Protokół

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku

czytaj więcej

Informacja

Informacja dotycząca wilków pojawiających się na terenach zamieszkałych Informacja dotycząca wilków pojawiających się na terenach zamieszkałych W związku z zaobserwowanym zjawiskiem dotyczącym wzrostu szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa…

czytaj więcej

Zgłaszanie padłych dzikich zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce prosi mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku znalezienia martwego dzikiego zwierzęcia (np. lisa). Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce ul. 3 maja 13, 16-100 Sokółka…

czytaj więcej

Debata w Szkole w Kuźnicy

W dniu 21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano program profilaktyczny „DEBATA”, rekomendowany w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program „Debata” jest przeznaczony…

czytaj więcej

Zaproszenie

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty…

czytaj więcej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie…

czytaj więcej

Rozporządzenie

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2023 r

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

czytaj więcej

Ankieta

Ankieta w zakresie opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 obejmującej Gminę Kuźnica. Szanowni Mieszkańcy, W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027…

czytaj więcej

Obwieszczenie komornika

Obwieszczenie o terminie pierwszej licytacji nieruchomości

czytaj więcej

SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY DROGI S-19

czytaj więcej

Dotacje dla rolników – webminar

W imieniu posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego zapraszamy na bezpłatny webinar informacyjny na temat datacji dla rolnictwa organizowany w dniu 1 lutego 2023 roku o godz. 11:00. W webinarze…

czytaj więcej
Skip to content