Terminy opłat

Terminy opłat za odpady komunalne:

Za I kwartał (styczeń – marzec) opłacamy do 15 kwietnia.

Za II kwartał (kwiecień – czerwiec) opłacamy do 15 lipca.

Za III kwartał (lipiec – wrzesień) opłacamy do 15 października.

Za IV kwartał (październik – grudzień) opłacamy do 15 stycznia następnego roku.

 

Opłaty za odpady komunalne należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Kuźnica zlokalizowanej na parterze budynku UG lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010.

Skip to content