Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

tel. (85) 722 92 98 lub 722 92 81, faks (85) 722 92 80, zgkim@kuznica.ug.gov.pl

 

Biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zlokalizowane jest na parterze Urzędu Gminy Kuźnica (pokój numer 10).

 

Kierownik Stanisław Rudź

 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00

Skip to content