Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnica

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2017 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnica, miały miejsce konsultacje społeczne…

Strona 1 z 212