Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty…

czytaj więcej

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania: Plan kontroli Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuźnica

czytaj więcej

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: § Badanie budżetów gospodarstw domowych § Badanie aktywności ekonomicznej ludności § Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03) Do danych jednostkowych…

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2024 roku.

czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

Obwieszczenie Starosty Sokólskiego z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. “Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce…

czytaj więcej

Samodzielność Aktywność Mobilność

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Te…

czytaj więcej

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości  w celu zniesienia współwłasności

czytaj więcej

Badania ankietowe

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe w gospodarstwach rolnych. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego i Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej przeprowadzane są…

czytaj więcej

Informacja

Informacja o konsultacjach w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno.

czytaj więcej

Komunikat

Komunikat dotyczący projektu grantowego pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica 2”

czytaj więcej

Wsparcie finansowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W 2023 r. Gmina Kuźnica otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania…

czytaj więcej

Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W 2023 r. Gmina Kuźnica otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania…

czytaj więcej

Zawiadomienie – spisy inwentaryzacyjne

czytaj więcej

Badania ankietowe

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 30 lat pozwala na monitorowanie zmian zachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych…

czytaj więcej

Ogłoszenie – postanowienie Sądu Rejonowego

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu środków pieniężnych

czytaj więcej

Ogłoszenie – postanowienie Sądu Rejonowego

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu środków pieniężnych

czytaj więcej

Konsultacje

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi​ Konsultacje Zarządzenie

czytaj więcej

Protokół

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku. Protokół

czytaj więcej
Skip to content