Zaproszenie

Wójt Gminy Kuźnica wraz z Kierownikiem firmy MPO Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie w sprawie SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH , które odbędzie się 28 września 2023 r. o godzinie 10:00…

czytaj więcej

Ogłoszenie

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnica. Przetarg odbędzie się 3 listopada 2023r.

czytaj więcej

Bitwa nad Niemnem

Obchody 103 rocznicy Bitwy nad Niemnem. Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do udziału w obchodach 103 rocznicy Bitwy nad Niemnem, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r. w Kuźnicy.

czytaj więcej

Postanowienie

Postanowienie o złożenie do depozytu sądowego środków pieniężnych.

czytaj więcej

Podziękowania

Podziękowania dla sponsorów i darczyńców.

czytaj więcej

17 września

17 września zostaną włączone syreny alarmowe 84 lata temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w…

czytaj więcej

Konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku Wójt Gminy Kuźnica…

czytaj więcej

Punkt Pomocy Psychologicznej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy wznowił działalność po przerwie wakacyjnej Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że GMINNY PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W KUŹNICY ul. SOKÓLSKA 5,…

czytaj więcej

I Festiwal z Klocków

I Festiwal – Podlaskie z Klocków. W dniach 16 – 17 września 2023 roku w Drohiczynie nad Bugiem odbędzie się „I Festiwal – Podlaskie z klocków”. Odbędzie się on w…

czytaj więcej

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny informuje o:Badaniach ankietowych w gospodarstwach domowych. W wyniku realizowanych przez statystykę publiczną badań ankietowych uzyskujemy szereg informacji o mieszkańcach naszego województwa i ich warunkach życia. Dzięki badaniu budżetów…

czytaj więcej

Jubileusz 100-lecia urodzin

Dostojna Jubilatka, Pani Monika skończyła 100 lat! Pani Monika z miejscowości Kowale-Kolonia w dniu 05 września 2023 r. świętowała swoje setne urodziny. Stulatka w swoim długim życiu wychowała pięciu synów,…

czytaj więcej

Ułatwienia dla rolników

Ułatwienia dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa. Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą składać żądanie…

czytaj więcej

1 września

1 września zostanie włączona syrena alarmowa. W związku z upamiętnieniem 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2023 r. o godzinie 12:00 w Kuźnicy zostanie włączona syrena…

czytaj więcej

Szczepienia lisów

czytaj więcej

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura dla emerytów i rencistów KRUS. Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku informuje o rozpoczęciu wypłaty kolejnego dodatkowego świadczenia.

czytaj więcej

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM na rok szkolny 2023/2024.

czytaj więcej

Ogłoszenie

Taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na lata 2023-2026. Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania…

czytaj więcej

Postanowienie

Postanowienie dotyczące depozytu.

czytaj więcej
Skip to content