Wsparcie finansowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
W 2023 r. Gmina Kuźnica otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach kierunku interwencji: 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego: Przedszkole w Kuźnicy otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3 000 zł; W ramach kierunku interwencji: 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych: Szkoła Podstawa w Kuźnicy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł. Łączny koszt ww. programu wynosi 18 750 zł, w tym 15 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa i 3 750 zł wkład własny Gminy Kuźnica.

 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content