UWAGA – Modernizacja sieci informatycznej w jednostkach gminy Kuźnica

UWAGA ! W związku z modernizacją sieci informatycznej w jednostkach gminy Kuźnica w dniach od 10 do 12 lipca 2024 r. nie będzie możliwości zapłaty opłat kartą płatniczą. Systemy informatyczne…

czytaj więcej

Przebudowa hydroforni w Kuścińcach

Gmina Kuźnica realizuje zadanie pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce” dofinansowanego w wysokości 400 000 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2024.

czytaj więcej

Wójt Gminy Kuźnica z absolutorium

Podczas sesji rady gminy, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2024 r., Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz  otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu gminy w 2023 r….

czytaj więcej

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy – przerwa wakacyjna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy nie udziela porad w okresie od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2024…

czytaj więcej

Relacja ze spotkania podsumowującego projekt

W dniu 26 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt  pn. „Współpraca popłaca – czyli dobre praktyki i wymiana doświadczeń pomiędzy…

czytaj więcej

Sesja Rady Gminy Kuźnica – transmisja

Stream – Sesja Rady Gminy Kuźnica

czytaj więcej

Rekrutacja na spotkanie

Rekrutacja uczestników na spotkanie podsumowujące projekt pn. „Współpraca popłaca – czyli dobre praktyki i wymiana doświadczeń pomiędzy Gminą Kuźnica i miastem Gori”. Projekt współfinansowany w wysokości 25 000,00 zł przez Samorząd…

czytaj więcej

Webinar OZE dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kuźnica na bezpłatny webinar  pt. „Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców”, który odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 roku o…

czytaj więcej

Uroczyste przekazanie wozu dla OSP Kuźnica

W dniu 15 czerwca 2024 r. w Kuźnicy odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z przekazaniem nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy. Uroczystość rozpoczęła się mszą…

czytaj więcej

Informacja o Raporcie o stanie Gminy Kuźnica za 2023 rok

Informacja o Raporcie o stanie Gminy Kuźnica za 2023 rok Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. U. z…

czytaj więcej

Rymcerze w Szkole Podstawowej w Kuźnicy

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy zrealizowano projekt profilaktyczny pn. „Rymcerze”. Cele projektu to: profilaktyka uzależnień, uświadomienie zagrożeń związanych z używkami, zmiana postawy młodzieży szkolnej, zachęcenie do rozwijania swoich zainteresowań, przedstawienie…

czytaj więcej

Powiadomienia o przerwie w dostawie energii elektrycznej.

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz

Zalacznik nr 1 – formularz ofertowy wóz strażacki Zalacznik nr 2 -oświadczenie wóz strażacki Zalacznik nr 3 – wzór umowy wóz strażacki Zalacznik nr 4 – Regulamin wóz strażacki  

czytaj więcej

Zastrzeżenie numeru PESEL

  Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0 Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki…

czytaj więcej

Festyn „Zabawa z Rodziną”

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do udziału w festynie pn. „Zabawa z Rodziną”, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r. na placu przy „starej szkole” w Kuźnicy.  

czytaj więcej

Rodzinne więzi wzmacniamy, uzależnieniom nie ulegamy

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy zrealizowała projekt pn. „Rodzinne więzi wzmacniamy, uzależnieniom nie ulegamy”. Celem projektu było promowanie zdrowego stylu życia, bez nałogów i uzależnień, wskazanie uczniom i rodzicom ciekawych form…

czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody na wodociągu “Kuścińce”

Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy zawiadamia, że w związku z trwającymi robotami na stacji uzdatniania wody w Kuścińcach, w dniu 05 czerwca 2024r. nastąpi przerwa w dostawie…

czytaj więcej

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

czytaj więcej
Skip to content