Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: § Badanie budżetów gospodarstw domowych § Badanie aktywności ekonomicznej ludności § Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03) Do danych jednostkowych…

czytaj więcej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2024 roku

czytaj więcej

Inwentaryzacja budynków

Inwentaryzacja budynków   Inwentaryzacja budynku jest dobrowolna i polega na zebraniu informacji dotyczących budynku, które potrzebne są z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2 oraz dotyczą: parametrów technicznych budynku; źródeł…

czytaj więcej

Kampania grupy Drewno Pozytywna Energia – „Dlaczego warto mieć komin?”

W ramach kampanii przygotowany został filmik, edukacyjny dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ykwazP4eZho&ab_channel=DREWNO-PozytywnaEnergia

czytaj więcej

Święto Wojska Polskiego

Wójt Gminy Kuźnica i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zapraszają na obchody Święta Wojska Polskiego.

czytaj więcej

Bądź EKO

czytaj więcej

Procedura zgłaszania

Procedura zgłaszania bezdomnego zwierzęcia. Szanowni mieszkańcy gminy Kuźnica zwracamy uwagę na problem bezdomności zwierząt. Większość psów, które są odławiane w naszej gminie ma prawdopodobnie właściciela, a zwierzęta te mogły się…

czytaj więcej

Pomoc finansowa na przebudowę z rozbudową drogi

Pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na przebudowę z rozbudową drogi w Czuprynowie i Parczowcach. Na podstawie umowy nr DIT-I.8031.39.2023 z dnia 02 maja 2023 r. Województwo Podlaskie udzieli pomocy finansowej Gminie…

czytaj więcej

Przedszkolaki z Gminy Kuźnica polubiły nowe przedszkole

Gmina Kuźnica zakończyła realizację projektu pn. „Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy na potrzeby przedszkola”. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa…

czytaj więcej

LGD Kraina Czterech Kultur zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe

Lokalna Grupa Działania Kraina Czterech Kultur zaprasza na spotkanie informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o…

czytaj więcej

Ulica Pogodna w Kuźnicy oddana do użytku

  Gmina Kuźnica zakończyła realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103670B (ul. Pogodna)”. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni mineralno-bitumicznej, chodnik, przepust z rur stalowych, kanalizację deszczową z…

czytaj więcej

LGD Kraina Czterech Kultur zaprasza do wypełnienia ankiety

Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu sokólskiego. Badanie odbywa się w ramach prac nad Lokalną Strategią Działania LGD „Kraina Czterech Kultur”, która umożliwi w przyszłości finansowanie pewnych działań na obszarze…

czytaj więcej

Hydrofornia w Kuścińcach zostanie przebudowana

Gmina Kuźnica otrzymała wstępną promesę w wysokości 1 960 000,00 zł dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja III z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa…

czytaj więcej

Rozpoczęto przebudowę wodociągu na terenie Gminy Kuźnica

  Gmina Kuźnica rozpoczęła realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany, gm. Kuźnica. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji…

czytaj więcej

Gmina Kuźnica otrzymała dofinansowanie w ramach projektu “Pod biało- czerwoną”

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zakup, dostawę i montaż masztu oraz flagi w ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną” w wysokości 8 000 zł. Dzięki głosom…

czytaj więcej

Dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 52 868,00 zł na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu grantowego…

czytaj więcej

Relacja z Dożynek Gminnych w Kuźnicy

W niedzielę 11 września odbyły się Dożynki Gminne w Kuźnicy. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła liturgia święta w Cerkwii pw. Krzyża Pańskiego w Kuźnicy oraz uroczysta msza  święta w kościele pw. Opatrzności…

czytaj więcej

17 września zostaną włączone syreny alarmowe

83 lata temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 17 września 2022 r. o…

czytaj więcej
Skip to content