Urząd Gminy Kuźnica

Urząd Gminy Kuźnica

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

tel. 85722 9281, faks 85722 9280, sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek   7:00 – 15:00

 


 

Sekretariat

pokój numer 19 (I piętro), tel. 85722 9281

 

Wójt Gminy Kuźnica Paweł Mikłasz

pokój numer 20 (I piętro), tel. 85722 9281

 

Skarbnik Gminy Marta Tokarska

pokój numer 24 (I piętro), tel. 85722 9293

 

Sekretarz Gminy Maria Zbucka

pokój numer 18 (I piętro), tel. 85722 9287

 


 

Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i ochrony środowiska

Inspektor ds. drogownictwa, rolnictwa, gospodarki komunalnej i gruntami

pokój numer 21 (I piętro), tel. 85722 9294

 

Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i ochrony przeciwpożarowej

pokój numer 8 (parter), tel. 85722 9295

 


 

REFERAT FINANSOWY

 

KASA

Podinspektor ds. budżetowych

Podinspektor ds. ewidencji, windykacji i należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pokój numer 12 (parter), tel. 85722 9291

 

Inspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych

pokój numer 24 (I piętro), tel. 85722 9293

 

Inspektor ds. wymiaru podatku

Podinspektor ds. ewidencji i windykacji należności podatkowych

pokój numer 23 (I piętro), tel. 85722 9292

 

Podinspektor ds. budżetowych (księgowość szkolna)

Podinspektor ds. płac, ubezpieczeń społecznych i socjalnych (administracja szkolna)

pokój numer 22 (I piętro), tel. 857229288


 

REFERAT ORGANIZACYJNY

 

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznych

pokój numer 16 (I piętro), tel. 85722 9290

 

Inspektor ds. oświatowych i kadr

pokój numer 8 (parter), tel. 85722 9295

 

Podinspektor ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej

pokój numer 19 (I piętro), tel. 85722 9281

 

Podinspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

pokój numer 16, tel. 85722 9290

 

Informatyk
pokój numer 11 (parter), tel. 85722 9289


ZGŁOŚ AWARIĘ

Uszkodzenia pasa drogowego, nawierzchni dróg i ulic, awarie oświetlenia drogowego, uszkodzenia tabliczek kierunkowych i znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – tel. 85 722 9294 – w godzinach: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

Wszystkie zgłoszenia można kierować całodobowo pod adres e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl