W Kuźnicy odbyła się konferencja zamknięcia międzynarodowego projektu

W czwartek, 27 października odbyła się uroczysta konferencja zamknięcia międzynarodowego projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na…

czytaj więcej

Koniec projektu

Realizacja projektu transgranicznego właśnie dobiega końca. Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnica, rolników, lokalnych przedsiębiorców i społeczników na konferencję zamknięcia projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa…

czytaj więcej

Gmina Kuźnica – podpisanie umowy na dostawę pojazdu

czytaj więcej

Informacja z przebiegu prac realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

Prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków osiągnęły poziom wykonania szacowany na 25%. Zakończeniu ulegają prace ziemne oraz montaż instalacji sanitarnych podziemnych. Sukcesywnie otwierane są kolejne fronty robót związane…

czytaj więcej

Gmina Kuźnica rozpoczyna rozbudowę oczyszczalni ścieków

Projekt „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”    

czytaj więcej

Gmina Kuźnica Liderem Projektu

Nowa oczyszczalnia ścieków do końca 2021 roku.

czytaj więcej

Dwustronny projekt realizowany przez partnerów z Polski i Białorusi w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020

czytaj więcej

Podpisanie umowy partnerskiej w związku z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy partnerskiej w związku z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020 W związku z nadchodzącym terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji…

czytaj więcej

Podpisane umowy na modernizację oczyszczalni ścieków 2014-2020

Podpisane umowy grantowej na modernizację oczyszczalni ścieków w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020 W dniu 19 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Kuźnica podpisał umowę grantową na realizację projektu pt. „Poprawa zdolności…

czytaj więcej

Dofinansowanie z PWT PL-BY-UA 2014-2020 na modernizację oczyszczalni ścieków

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” w ramach Programu…

czytaj więcej
Skip to content