Podpisanie umowy partnerskiej w związku z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy partnerskiej w związku z projektem modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020

W związku z nadchodzącym terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Wójt Gminy Kuźnica reprezentujący Beneficjenta Wiodącego (Gminę Kuźnica) w dniu 13 lutego 2019 r., podpisał umowę partnerską dotyczącą realizacji ww. projektu z Beneficjentami z Białorusi.

Podpisanie umowy przez dwóch Partnerów odbyło się w miejscowości Bereza, w tym przez Pana Martyniuka Leonida Aleksewicza – Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rejonu Berezowskiego oraz Pana Klimczuka Walerego Wasiljewicza – Dyrektora Państwowego Unitarnego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Usługi komunalne gospodarki mieszkaniowej w Berezie”.

Umowa Partnerska zawiera postanowienia zgodne z zakresem Umowy Partnerskiej, opracowanym przez Instytucję Zarządzającą oraz m.in. przejrzysty podział zadań i obowiązków, związanych z realizacją Projektu, postanowienia gwarantujące rzetelne zarządzanie finansowe funduszami przydzielonymi na Projekt.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content