Informacja z przebiegu prac realizacji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

Prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków osiągnęły poziom wykonania szacowany na 25%. Zakończeniu ulegają prace ziemne oraz montaż instalacji sanitarnych podziemnych. Sukcesywnie otwierane są kolejne fronty robót związane ze wznoszeniem ścian, wykonywaniu konstrukcji stalowych, a także prowadzone są prace przygotowawcze do montażu instalacji technologicznych. W rezultacie, w II kwartale roku 2021 prace wejdą w fazę znaczącego przyśpieszenia.
Zgodnie z umową z „Dalba” Sp. z o.o. wszystkie prace mają zakończyć się do dnia 30 września 2021 roku.
Inwestycja prowadzona jest w ramach Projektu „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”, który jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA. Całkowita wartość projektu wynosi niecałe 2,1 mln EUR, zaś wartość wsparcia to blisko 1,9 mln EUR.
Dzięki inwestycji poprawie ulegnie efektywność ochrony dziedzictwa naturalnego, w tym poziom ochrony rzeki Łosośna i Jasielda. Dodatkowym efektem będzie transfer wiedzy w obszarze ochrony środowiska w Polsce i Białorusi
Poniżej zdjęcia z postępu prac.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content