Dofinansowanie z PWT PL-BY-UA 2014-2020 na modernizację oczyszczalni ścieków

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 cel tematyczny „Dziedzictwo”.
Pozyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 1 879 144,09 (EUR), co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych planowanej inwestycji. Jest to bardzo duże osiągnięcie Gminy, ponieważ spośród 146 projektodawców, którzy złożyli pełne wnioski aplikacyjne w drugim etapie naboru, wybrano do dofinansowanie 17 projektów, w tym Gminy Kuźnica.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Berezowskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym, gdzie Gmina Kuźnica pełni rolę lidera projektu. Inwestycja będzie realizowana w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2020r. (24 miesiące).
W ramach projektu każdy z Partnerów dokona modernizacji oczyszczalni ścieków (w Kuźnicy i Berezie). Przyczyni się to do poprawy jakości odprowadzanych do rzek ścieków, wpłynie na zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu, który obecnie wydziela się przy procesach oczyszczania ścieków i utrudnia życie mieszkańców oraz spowoduje zmniejszenie liczby awarii urządzeń. Projekt zakłada również liczne działania o charakterze transgranicznym, co wymaga ich wspólnej realizacji i współpracy partnerów.

pl-by-ua

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content