Podpisane umowy na modernizację oczyszczalni ścieków 2014-2020

Podpisane umowy grantowej na modernizację oczyszczalni ścieków w ramach PWT PL-BY-UA 2014-2020

W dniu 19 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Kuźnica podpisał umowę grantową na realizację projektu pt. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kuźnica jako Beneficjenta Wiodącego w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rejonu Berezowskiego oraz Państwowym Unitarnym Przedsiębiorstwem Produkcyjnym „Usługi komunalne gospodarki mieszkaniowej w Berezie”.

W ramach projektu zostanie dokonana modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuźnicy i Berezie. Projekt przyczyni się to do poprawy jakości odprowadzanych do rzek ścieków, wpłynie na zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu, który obecnie wydziela się przy procesach oczyszczania ścieków i utrudnia życie mieszkańców oraz spowoduje zmniejszenie liczby awarii urządzeń. Projekt zakłada także liczne działania o charakterze transgranicznym, co wymaga wspólnej realizacji i współpracy partnerów.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content