Protokół

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku.

Protokół

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content