Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 284/18 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026 oraz obwieszczeniem Wójta Gminy Kuźnica z dnia 7 maja 2018r. o konsultacjach społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026, informuję, że w dniu 15 maja 2018 r. rozpoczyna się 30-dniowy proces konsultacji dotyczący projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026 Dokument zawiera zmiany naniesione zgodnie z uwagami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii na temat treści Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026.

Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje społeczne rozpoczną się dnia 15 maja 2018 r. i potrwają do 13 czerwca 2018 r., przy czym odbywać się będą w następujących formach:
1) spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy,
2) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica,
3) zbieranie uwag ustnych przez Sekretarza Gminy Kuźnica. Uwagi można zgłaszać w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica (pok. nr 18) w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026 dostępne są na:
1) na stronie internetowej Gminy Kuźnica w zakładce REWITALIZACJA,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kuźnica,
3) w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica (pok. nr 21) w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Pliki do pobrania:
Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016 – 2026
Formularz konsultacyjny

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content