Aktualności GOPS w Kuźnicy

Minister Pracy i Polityki Społecznej jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących, który rozpocznie się w dniu 14 września 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Konkurs

Skip to content