Dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla dzieci

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 52 868,00 zł na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa gmina granty PPGR” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content