Gmina Kuźnica otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania “Posiłek w szkole i w domu”

 

Gmina Kuźnica pozyskała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Całkowity koszt realizacji zadania: 99 722,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi
79 777,60 zł, co stanowi 80 % kosztów zadania, natomiast pozostałe 20% w wysokości
19 944,40 zł to wkład własny gminy.

W ramach zadania planuje się w Szkole Podstawowej w Kuźnicy doposażenie oraz poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Wpłynie to na polepszenie jakości przygotowywania posiłków, a jednocześnie ułatwi i usprawni pracę personelu.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content