Gospodarka odpadami

Podinspektor ds. ewidencji, windykacji i należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kasjer

Urząd Gminy Kuźnica

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

numer pokoju: 12 (parter)

tel. 85 722 92 91 

 

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Kuźnica:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

numer pokoju: 10 (parter)

tel. 85 722 92 98

faks 85 722 92 80

email: zgkim@kuznica.ug.gov.pl

 

 

Skip to content